Øltyper er et vanskelig tema. Det finnes utallige «standarder» som er mer eller mindre like, men ofte utvidet eller forenklet avhengig av hvor standarden er utviklet. Her har vi forsøkt å gi en enkel oversikt over de vanligste øltypene, med noen eksempler. Hvis du klikker på eksemplene kommer du inn på Norøls definisjoner.

Ølportalen har en omfattende liste: https://olportalen.no/oltyper/