Innen søtstoffer kan tas i bruk av mat- og drikkevareprodusenter må de testes grundig over lang tid. Før en godkjenning kreves det en risikovurdering av et uavhengig ekspertorgan. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomførte i 2013 en riksikovurdering av søtstoffer på oppdrag for Mattilsynet. Denne risikovurderingen viste at den norske befolkningen generelt ikke får i seg for mye søtstoffer fra leskedrikker, saft og nektar.

Det er de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, neohesperidin DC, stevioglykosider og neotam som er vurdert. Inntaket av disse stoffene ligger under akseptabelt daglig inntak, også for de som drikker mye. "Anbefalt daglig inntak" er den mengden av et stoff man kan innta hver dag hele livet, uten spesiell helserisiko

Her kan du lese VKMs rapport.

 

https://vkm.no/risikovurderinger/allavurderinger/risikovurderingavdeintensesotstoffeneaspartamacesulfamkogsukraloseogkonserveringsmiddeletbenzosyrefradrikkevarer.4.2994e95b15cc54507161e527.html